Już niebawem zapisy na sezon 2013/2014
szczegóły w zakładce SZKOLENIE
zgłoszenia na adres info@olimpialublin.pl

ZAPISY w roku szkoleniowym 2013/2014

Zapisy prowadzimy drogą e-mailową pod adresem:

zapisy@olimpialublin.pl lub info@olimpialublin.pl
W zgłoszeniu należy podać:

 nazwisko 


 imię


 PESEL


 data i miejsce urodzenia


 adres zamieszkania (kod, miasto, ul., nr domu)


 telefon kontaktowy (domowy i komórkowy)


 e-mail kontaktowy (rodzica)


 wybór grupy  (podać pływalnię,
 nr grupy i godzinę zajęć)


nr szkoły lub przedszkola, do której dziecko uczęszcza


uwagi o poziomie umięjętności dziecka* Dane osobowe z powyższego formularza będą przetwarzane przez KS „OLIMPIA” Lublin zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami.

Opłaty za zajęcia

należy uiszczać do dnia 5-go każdego miesiąca wyłącznie na konto:


Klub Sportowy "OLIMPIA" Lublin

20-486 Lublin, ul. Medalionów 18/87

CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A. 76 1940 1076 3033 6878 0000 0000


Wysokość opłat składkowych w sezonie 2013/2014:

opłata za II semestr 2013/2014: (od 13.01.2014 do 15.06.2014)

850,00 PLN - Grupa M1 i M2 (pływalnia MOSiR) (od 13.01.2014 do 26.06.2014)

650,00 PLN nauka pływania i szkółka pływacka 2 razy w tyg. po 45 min. (36h) (2 i kolejne dziecko 590,00 PLN)

350,00 PLN - nauka pływania i szkółka pływacka 1 raz w tyg. po 45 min. (18h) (2 i kolejne dziecko 310,00 PLN)

opłaty członkowskie miesięczne:

225,00 PLN - Grupa M1 i M2 (pływalnia MOSiR) (od 13.01.2014 do 26.06.2014) (4 raty płatne w miesiącach II,III,IV i V)

150,00 PLN nauka pływania i szkółka pływacka 2 razy w tyg. po 45 min (4 raty płatne za m-c  II,III,IV i V) (2 i kolejne dziecko 135,00 PLN)

80,00 PLN nauka pływania i szkółka pływacka 1 raz w tygodniu po 45 min (4 raty płatne za m-c II,III,IV i V) (2 i kolejne dziecko 75,00 PLN)

W przypadku opłat miesięcznych - miesiąc czerwiec 2014 jest wolny od opłat

Miesiąc styczeń 2014 opłacany jest wg stawek z I semestru


opłata za I semestr:  (od 3.09.2013 do 12.01.2014)

700,00 PLN - grupa treningowa M1 i M2 (pływalnia MOSiR)

540,00 PLN - nauka i szkółka pływacka dwa razy w tygodniu po 45 minut (minimum 30 godz.)

290,00 PLN - nauka i szkółka raz w tygodniu po 45 minut (minimum 15 godz.)


opłaty miesięczne w I semestrze 2013/2014: 

180,00 PLN - grupa treningowa M1 i M2

150,00 PLN - nauka pływania i szkółka pływacka dwa razy w tygodniu po 45 minut (średnio 8 zajęć miesięcznie)

80,00 PLN - nauka pływania i szkółki raz w tygodniu po 45 minut (średnio 4 zajęcia miesięcznie)


Opłata członkowska dla grup na pływalni AOS i UP

za miesiąc wrzesień 2013 wynosi 50% opłaty miesięcznej.

Prosimy w tytule przelewów za opłaty członkowskie umieszczać niżej podane informacje:

Opłata członkowska za m-c ….. (semestr ...), imię i nazwisko dziecka, nr grupy

Np. „opłata członkowska za IX.2013 – Jan Kowalski - gr. UP2”
lub
opłata członkowska za I semestr 2013/2014 - Jerzy Nowak – gr.A3"


* niedopuszczalne są tutuły wpłat typu: za naukę pływania, za pływanie, za szkolenie itp.


  organizacja szkolenia 

w roku szkolnym 2013/2014


PŁYWALNIA MOSIR (Al. Zygmuntowskie 4)
Grupa M1 (młodzież 14 - 18 lat)
Zajęcia 10 - 12 razy w tygodniu (trening sportowy)
Prowadzący: Sławomir Pliszka

 poniedziałek

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.30 - 17.15

 wtorek

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.30 - 17.15

 środa

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.30 - 17.15

 czwartek

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.30 - 17.15

 piątek

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.30 - 17.15

 sobota

 godz. 6.00 - 8.15

 godz. 15.00 - 16.30PŁYWALNIA MOSIR (Al. Zygmuntowskie 4)
Grupa M2 (dzieci 9 - 13 lat)
Zajęcia 5 - 8 razy w tygodniu (szkółka pływacka – trening sportowy)

- (dni do wyboru)
Prowadzący: Sławomir Pliszka i Grzegorz Żurawski

 poniedziałek

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.30 - 17.15

 wtorek

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.30 - 17.15

 środa

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.30 - 17.15

 czwartek

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.30 - 17.15

 piątek

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.30 - 17.15

 sobota

 godz. 6.00 - 7.30

 godz. 15.00 - 16.30PŁYWALNIA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO (ul. Głęboka 31)
Szkółki pływackie
Zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 minut (90 minut)
Prowadzący: Grzegorz Żurawski, Agnieszka Korczyk

 gr.UP1

 niedziela

 godz. 9.30 - 10.15

 szkółka dzieci 9 - 12 lat

 gr.UP2

 niedziela

 godz. 9.30 - 10.15

 szkółka młodzież i dorośli

 

   


PŁYWALNIA AOS (ul. Langiewicza 22)

Nauka pływania (dzieci 6 - 9 lat) zajęcia 1-2 razy w tygodniu po 45 minut
Szkółki pływackie (dzieci 7 - 13 lat) zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut
Prowadzący: 

Agnieszka Korczyk, Jakub Dziadlowiec, Grzegorz Żurawski, Dagmara Zimmerman

 gr.A1

 wtorek
 sobota

 godz. 17.00 - 17.45
 godz. 11.45 - 12.30

 nauka

pływania

 dzieci 6 lat

 gr.A2

 wtorek
 sobota

 godz. 17.45 - 18.30
 godz. 12.30 - 13.15

 nauka

pływania

 dzieci 7 lat

 gr.A3

 wtorek
 sobota

 godz. 19.15 - 20.00
 godz. 13.15 - 14.00

 nauka

pływania

 dzieci 7 - 8 lat

 gr.A4

 wtorek

 sobota

 godz. 17.00 - 17.45

 godz. 13.15 - 14.00

 szkółka

pływania

 dzieci 7 - 8 lat

 gr.A6

 sobota

 godz. 13.15 - 14.00

 szkółka

pływania

 dzieci 9 - 10 lat

 gr.A7

 wtorek
 sobota

 godz. 17.00 - 17.45
 godz. 11.45 - 12.30

 szkółka

pływania

 dzieci 7 - 8 lat

 gr.A8

 wtorek
 sobota

 godz. 17.45 - 18.30
 godz. 12.30 - 13.15

szkółka

pływania

 dzieci 8 – 10 lat

 gr.A9

 wtorek
 sobota

 godz. 17.00 - 17.45
 godz. 11.45 - 12.30

 szkółka

pływania

 dzieci 9 - 10 lat

 gr.A10

 wtorek
 sobota

 godz. 17.45 - 18.30
 godz. 12.30 - 13.15

 szkółka

pływania

 dzieci 11 lat i

starsze

 gr.A13

  sobota

  godz. 11.45 - 12.30

 nauka

pływania

 dzieci 6 – 7 lat

 gr.A14

  sobota

  godz. 11.45 - 12.30

 nauka

pływania

 dzieci 7 – 8 lat

 gr.A16

  sobota

  godz. 13.15 - 14.00

 szkółka

pływania

 dzieci 11 - 13 lat

 


GRAFIK AOS (po korektach) 
tutaj


PŁYWALNIA ZSO nr 5 (ul. Rzeckiego 10)
Nauka i doskonalenie pływania (zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut)
Prowadzący: Sławomir Pliszka, Grzegorz Żurawski

 gr.S1

 poniedziałek
 środa

 godz. 18.45 - 19.30

 nauka

pływania

 dzieci 6 - 8 lat

 gr.S2

 poniedziałek
 środa

 godz. 19.30 - 20.15

 szkółka

pływania

 dzieci 8 - 10

lat

 

     

 


 UWAGA!!! Zniżka dla uczniów SP 21 - info tutaj